المقابض

المقابض

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK500Plastic Injection Printing Chrome
Black
Gold
Bronze
Copper
Grey
White
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

SMALL SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK501BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

BIG SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK502PirinçChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK503AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK504AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
MAK505BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK506AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
MAK507ZamakChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

KNOB HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK509BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

SQUARE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK511BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

SMALL SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK515AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 5-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

PLASTIC HANDLE

Ürün KoduMalzemeYüzey Kaplama
MAK605Plastic Injection PrintingChrome
Black
Area Of Use: For 4-10mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 8 mm

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK516AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 5-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

AY (MOON) HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK519Compression Zamak MoldingChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

AY (MOON) HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK520Compression Zamak MoldingChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

DOUBLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK522Compression Zamak MoldingChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

DOUBLE 15x10 LAMA HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK524AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK528BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

SINGLE HANDLE

Ürün KoduMalzemeYüzey Kaplama
MAK530PirinçKrom
Siyah
PVD Sarı
PVD Bronz
PVD Bakır
Kullanım Alanı: 4-10 Mm Cam Kalınlığı İçin
Ölçüleri: Cam Delik Çapı 14 Mm

SINGLE LAMA HANDLE

Aluminium (20x8 Lama)Brass (20x6 Lama)
Product CodeL1L2Surface CoatingProduct CodeL1L2Surface Coating
MAK533200 mm122 mmChromeMAK541200 mm122 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK534200 mm140 mmChromeMAK542200 mm140 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK535200 mm150 mmChromeMAK543200 mm150 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK536200 mm160 mmChromeMAK544200 mm160 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK537200 mm170 mmChromeMAK545200 mm170 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK538300 mm200 mmChromeMAK546300 mm200 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK539400 mm300 mmChromeMAK547400 mm300 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK540500 mm400 mmChromeMAK548500 mm400 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

DOUBLE LAMA HANDLE

Aluminium (20x8 Lama)Brass (20x6 Lama)
Product CodeL1L2Surface CoatingÜrün KoduL1L2Surface Coating
MAK549200 mm122 mmChromeMAK557200 mm122 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK550200 mm140 mmChromeMAK558200 mm140 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK551200 mm150 mmChromeMAK559200 mm150 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK552200 mm160 mmChromeMAK560200 mm160 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK553200 mm170 mmChromeMAK561200 mm170 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK554300 mm200 mmChromeMAK562300 mm200 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK555400 mm300 mmChromeMAK563400 mm300 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK556500 mm400 mmChromeMAK564500 mm400 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

DOUBLE HANDLE

Compression Zamak Molding
MAK566Compression Zamak Molding Chrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

DOUBLE LAMA HANDLE

Aluminium (25x10 Lama)Brass (25x10 Lama)
Product CodeL1L2Surface CoatingProduct CodeL1L2Surface Coating
MAK571300 mm200 mmChromeMAK575300 mm200 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK572400 mm300 mmChromeMAK576400 mm300 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK573500 mm400 mmChromeMAK577500 mm400 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
MAK574600 mm500 mmChromeMAK578600 mm500 mmChrome
BlackBlack
PVD GoldPVD Gold
PVD BronzePVD Bronze
PVD CopperPVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

PLASTIC MOON HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK579Plastic Injection PrintingChrome
Black
Gold
Bronze
Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness

DOUBLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK581AlüminyumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 6-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

DOUBLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK582AlüminyumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 6-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 12 mm

DOUBLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK583AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 6-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 14 mm

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK584AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 6-10 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

DOUBLE HANDLE

Product CodeMaterialL1L2Surface Coating
MAK586Aluminium350160Chrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
MAK600Aluminium200160Chrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
MAK601Aluminium200145Chrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 6-8 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 10 mm

S HANDLE (50-20 CM)

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK594AluminiumChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 6-8 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

DOUBLE HANDLE

Ürün KoduMalzemeYüzey Kaplama
MAK595BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Cooper
Area Of Use: For 6-8 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

SINGLE HANDLE

Ürün KoduMalzemeYüzey Kaplama
MAK596BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Cooper
Area Of Use: For 6-8 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

OVAL HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK597BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: Suspensory System Bottom Sliding
Measures: Glass Hole Diameter 17 mm

SINGLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK602Compression Zamak MoldingChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

PLASTIC SQUARE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK603Plastic Injection PrintingChrome
Black
Gold
BronzE
Copper
Area Of Use: For 4-10 mm Glass Thickness

DOUBLE HANDLE

Product CodeMaterialSurface Coating
MAK604Compression Zamak Molding
Chrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Copper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

OTTOMAN HANDLE

Ürün KoduMalzemeYüzey Kaplama
MAK606BrassChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Cooper
Area Of Use: For 6-8 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

ANGLED LAMA HANDLE

Ürün KoduMalzemeL1L2Yüzey Kaplama
MAK607Aluminum250 MM160 MMChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Cooper
MAK608Aluminum200 MM160 MMChrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Cooper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

DOUBLE LAMA HANDLE

Ürün KoduMalzemeYüzey Kaplama
MAK609Aluminum (25x10 Lama)Chrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Cooper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm

SINGLE BACK KNOB LAMA HANDLE

Ürün KoduMalzemeYüzey Kaplama
MAK610Aluminum (25x10 Lama)Chrome
Black
PVD Gold
PVD Bronze
PVD Cooper
Area Of Use: For 4-6 mm Glass Thickness
Measures: Glass Hole Diameter 11 mm